Podsłuchujemy internetowy głuchy telefon: listy łańcuszki, miejskie legendy, pogłoski, mistyfikacje, faktoidy, owcze pędy i koty w butelkach.

las amazoński


metryczka
okres aktywności: 
czerwiec-sierpień 2000, styczeń 2001, listopad 2003-luty 2004
łowca: 
_justyna drobińska
łowca: 
_lsg
łowca: 
_Łukasz Dąbrowski
zapytanie: 
parlament brazylijski Portugalii fsaviolo
popularność
e-mail: 
5
USENET: 
1
WWW: 
2

wariant I

To jest wazne dla nas wszystkich!!! Brazylijski parlament obecnie
glosuje za przyjeciem projektu, ktory ma zredykowac tropikalny las
amazonski do 50 % swego obszaru.
Obszar do wykarczowania jest 4 razy wiekszy od terytorium Portugalii i
ma byc uzyty glownie do celow rolniczych i pasterskich. Drewno ma byc
sprzedane na rynki miedzynarodowe w formie drobnego materialu
drzewnego przez wielonarodowe firmy. Prawda jest taka, ze gleba lasu
amazonskiego jest bezuzyteczna bez tego lasu.
Jest to gleba bardzo kwasna i caly region jest podatny na ciagle powodzie.
Obecnie 160 tys. km kwadratowych wykarczowanej ziemi do tych samych
celow jest porzucone i staje sie pustynia. Nie mozemy pozwolic na to
aby to sie stalo ponownie!. Skopiuj ten e-mail.

Dopisz swoje pelne imie i nazwisko na koncu ponizszej listy i wyslij
to kazdemu kogo znasz. *(Nie przysylaj jej tylko dalej, ponieważ wtedy
skonczy sie rzedami *'s). Jesli bedziesz 200 osoba ktora
to
podpisze wyslij kopie na
adres fsaviolo openlink.com.br <mailto:fsaviolo openlink.com.br>
<mailto:fsaviolo openlink.com.br <mailto:fsaviolo openlink.com.br>>
Dziekuje

This is important for all of us!!!

Brazilian congress is now voting on a project that

will reduce the

amazon forest to 50% of its size. The area to be

deforested is 4 times

the size of Portugal and would be mainly used for

agriculture and

pastures for live stock...

All the wood is to be sold to international markets

in the form of

wood chips, by multinational companies...

The truth is that the soil in the amazon forest is

useless without

the forest itself. Its quality is very acidic and the

region is prone

to

constant floods.

At this time more than 160.000 square kilometers

deforested with the same purpose, are abandoned and

in the process

of becoming deserts.

We cannot let this happen. Copy the text into a new

email, put your

complete name in the list below, and send to everyone

you know.

*(Don't just forward it cos then it will end up with

rows of *'s )

If you are the 200th person to sign please send a

copy to

fsaviolo openlink.com.br <fsaviolo openlink.com.br>

Thank you.

wariant II

POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHAMY
Parlament brazylijski opracowuje projekt ustawy dopuszczajacej
zmniejszenie obecnej powierzchni lasu tropikalnego o 50%.
Poswiec minute, przeczytaj ten tekst i wpisz twoje nazwisko na
znajdujacą sie na koncu liste .Powierzchnia, która ma zostac zniszczona
jest
mniej
wiecej cztery razy wieksza, niz powierzchnia Portugalii. Ma na
niej zostac rozwiniete rolnictwo. Dobrze wiadomo, co stalo sie
z dotychczas wykarczowanymi ziemiami i jak staly sie jalowa pustynia.
Wiadomo równiez, w jakim stopniu ucierpiala na tym nasza
atomsfera, gdy dwutlenek wegla nie mógl juz zostac
rozlozony. Dlatego apel do wszystkich o wpomaganie tej akcji
ratowania pluc naszej planety. Dzieki wszystkim znajdujacym sie
na liscie nazwiskom brazylijski parlament ma zostac wezwany do
zarzucenia planu wykarczowania puszczy. W tym celu wpisz Twoje
nazwisko na koncu znajdujacej sie na dole listy i wyslij ten mail do
wszystkich Twoich znajomych, aby zrobili to samo.
Jeszcze cos: aby uniknąc zdeformowania tekstu, który
bylby przez to niechetnie czytany, nie uzywaj przycisku "poslac dalej",
tylko otwórz nowy mail i skopiuj do niego ten tekst, aby byl przejrzysty i
czytelny.
Jezeli jestes tysieczna osoba na liscie, wyslij kopie do:

fsaviolo openlink.com.br

Dziekuje za Twoją pomoc.

Deutsch
DIE LUFT, DIE WIR ATMEN
Das brasilianische Parlament erarbeitet eine Gesetzesvorlage,
die zulässt, dass die momentane Fläche des tropischen Regenwaldes um 50 %
verringert werden soll.
Nimm dir 1 Minute Zeit, lies den Text und füge Deinen Namen der Liste bei.
Die Fläche, die vernichtet werden soll entspricht in etwa der vierfachen
Fläche Portugals. Dort soll dann Ackerbau
betrieben werden. Was inzwischen mit den schon abgerodeten Flächen
geschehen
ist, und wie die Flächen zu öden
Wüste wurden, ist schon bekannt. Ebenso, wie unsere Atmosphäre leidet, wenn
das Kohlendioxyd nicht mehr abgebaut
werden kann. Darum sind alle aufgerufen, mit zu machen bei der Aktion, die
Lunge unseres Planeten zu retten. Das rasilianische Parlament soll mit all
den Namen dieser Mail-Aktion dazu aufgefordert werden, den Plan der Rodung
zu
verwerfen. Daher füge Deinen Namen unten auf die Liste und sende sie an
alle
Deine Bekannten, damit sie das gleiche tun. och etwas: Um alle die Winkel
in
den weitergeleiteten Mails zu vermeiden, benutze nicht den
Button "weiterleiten", sondern öffne ein neues Mail und kopiere diesen Text
hinein, damit er übersichtlich und lesbar bleibt. Wenn du die 1000. Person
auf
der Liste bist, sende bitte eine Kopie an: 
fsaviolo openlink.com.br

Danke für Deine Unterstützung.English
THE AIR WE BREATH
The Brazilian parliament is working to release a new law which will agree
that
the surface of the tropical rainforest is going
to be reduced by 50%. It will need only a minute to read through the text
below and add your name to the list. The surface they want to destroy is
equivalent to 4 times the surface of Portugal. There they will draw up
some
agriculture. In the meantime we know that the forest they've already
stubbed
during the last years has turned into useless desert. As well we
do know that our atmosphere is suffering and will suffer even more, if the
carbonic acid gas cannot be stooped anymore. That's why we ask you to set
your
name on the list below, to save the lungs of our planet. The Brazilian
parliament should,
with all this names of this e-mail-action, be called upon to discard this
plan of the clearing. Hence please fill in your name and send it to all
your
friends and colleagues, so that they can do the same. Something else: To
keep
this mail concise, please don't forward it to your friends, but open a new
mail and copy this one (with all the names) into it. Enrout everybody will
eceive a clear and easy mail. If you should be the 1000th person on the
list,
please send a copy to:saviolo openlink.com.br
Thanks for your support

(esperanto)
>> LA AERO KIU NI SPIRAS
>> La brazilia parlamento baldaux votos pri legxon kiu
allasos la
>> detruo de 50% de la nuna surfaco de la tropica arbaro en
>> brazilio. Vi nur bezonos unu minuto por legi la tekston,
aldoni
>> vian nomon a la listo kaj forsendi la mesagxon alifoje. La
>> surfaco de la arbaro kiu estos detruota egalas 4 foje la
>> surfacon de Portugalo. Tiu cxi surfacon chefe estos
destinota
>> por la agrikulturo. Ni jam scias ke la arbaro kiu forestigxis
>> antauxe nun estas malfertila dezerto.
>> Ankaux estas bone konata fakto kiel nia atmosfero sufras
kiam la
>> karbonadioksido ne estas suficxe malkonstruata.
>> Por tiu cxi razonoj cxiuj estas petataj por helpi nin.
>> Aldonu vian nomon a la suba listo kaj forsendu tion
mesagxon al
>> cxiuj kiuj vi konas.
>> Bonvolu kopiu la tutan mesagxon kaj forsendu sen uzi la
>> fordirektantan batonon por ke restos bonlegebla la
mesagxo.
>> Se vi estas la 1000a persono en la listo sendu kopion a
>> 
fsaviolo openlink.com.br

>> Dankon por via helpo!
>>
>>
>>
>> Italiano
>> L'ARIA CHE RESPIRIAMO
>> Il Parlamento brasiliano e in procinto di votare un
progetto di
>> legge che ridurra la superficie della selva amazzonica al
50%
>> della sua estensione attuale.
>> Ti occorrera solamente UN MINUTO per leggere quanto
segue,
>> quindi per favore leggilo e poi aggiungi il tuo nome alla
lista
>> prima di passarla alla tua rubrica.
>> L'area che sara deforestata ha la dimensione di circa 4
volte la
>> superficie del Portogallo e si propongono di destinarla
>> principalmente alla agricoltura e al pascolo di bovini. Tutto
il
>> legno che si ricavera sara venduto sul
>> mercato internazionale come "chips" (assi) da grandi
compagnie
>> multinazionali. Si puo dichiarare con certezza che il suolo
sul
>> quale cresce la selva amazzonica e inutile senza il suo
manto
>> boschivo.
>> Ha un'acidita molto elevata e la regione e molto
suscettibile
>> ad inondazioni.
>> Attualmente piu di 160.000 km q di terra deforestata
rimangono
>> abbandonati e in processo di convertirsi in puro deserto.
La
>> riduzione della massa boschiva
>> (per convertirla in assi) inoltre comportera un significativo
>> incremento della quantita di diossido di carbonio
>> nell'atmosfera, che a sua volta peggiorera l'alterazione
>> climatica che colpisce il pianeta.
>> Semplicemente non possiamo permettere che tutto
questo accada.
>> Per favore copia questo testo in un nuovo messaggio,
aggiungi
>> il tuo nome completo alla lista qui sotto e invialo a tutte le
>> persone che conosci.
>> Non utilizzare la funzione di FORWARD (INOLTRA A)
perché questo
>> aggiunge ogni volta il simbolo rendendo scomoda la
lettura.
>> Se sei la persona numero 1.000 della lista invia una copia
a:
>> 
fsaviolo openlink.com.br

>> Grazie per il tuo aiuto
>>
>>
>> Espanol
>> EL AIRE QUE RESPIRAMOS
>> El Congreso de Brasil está a punto de votar un proyecto
de
>> leyque reducir á la superficie de la selva amazónica a un
50%
>> de su tamano actual.
>> Te llevará nada más que UN MINUTO leer lo que sigue,
pero por
>> favor tómate el tiempo y luego anade tu nombre a la lista
antes
>> de pasarla a tu lista de correos.
>> El área a ser deforestada tiene más o menos 4 veces la
>> superficie de Portugal y se proponen destinarla
principalmente a
>> la agricultura y al pastoreo de ganado. Toda la madera
que se
>> saque será vendido en el mercado internacional
como "chips"
>> (astillas) por grandes companías multinacionales.
>> Lo cierto es que el suelo sobre el que crece la selva
>> amazónica es inúti l sin su cobertura selvática. Tiene una
>> acidez muy alta y la región es muy susceptible a las
>> inundaciones. En la actualidad más de 160.000 kilómetros
>> cuadrados de tierras deforestadas para la agricultura y
>> ganadería yacen abandonadas y en el proceso de
convertirse en
>> desiertos.
>> La reducción de la masa boscosa gt;(para convertirla en
>> astillas) también importará un significativo incremento de
la
>> cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera lo cual
agravará
>> la alteración climática que ya sufre el planeta.
Sencillamente
>> no podemos permitir que esto ocurra.Por favor copia
este texto
>> en un nuevo mail, agrega tu nombre completo a la lista
que se da
>> más abajo, y envíalo a toda la gente que conozcas.
>> No recurras a la función REENVÍO porque esto agrega
cada
>> vuelta, haciendo molesta la lectura.
>> Si eres la persona No 1000 de la lista envía una copia a
>> 
fsaviolo openlink.com.br

>> Muchas gracias por tu ayuda.

>> 01 - Fernanda de Souza Saviolo - Rio de Janeiro - RJ

[646 nazwisk wyciętych, w tym 60 polskich] 

wariant III

Kongres w Brazylii bedzie wkrotce glosowal zgode na projekt, ktory
zmniejszy 
powierzchnie dzungli amazonskiej 
o 50 proc. Ta powierzchnia jest porownywalna do 
4-krotnej wielkosci Portugali albo jeszcze wiekszosc Poski. 
Ten sektor ma byc uzywany dla rolnictwa i wypasu bydla. Cale drewno ma
byc 
sprzedane przez firmy miedzynarodowe. 
Projekt powoduje powazne zagrozenia dla srodowiska: 
miedzy innymi proces desertyfikacji i czestych powodz. Nie mowiac juz o 
klopotach 
powiazanych z tworzeniem masowych ilosci dwutlenku w atmosferze
(powiazane z 
paleniem drewna...) Dotychcasow 160 000 kilometrow kwadratowych zostaly
juz 
zniszczone i  w tym regionie zagraza  susza. 
Podpisanie tej petycji zajmie ci MINUTE. Prosze sie PODPISAC na koncu
listy. 
Prosze przeslac ten mail do znajomych (unikajac "forwardowanie" i
powtorzenie 
znakow >>>>) aby cos zmienic... 
Jesli jestes 400-a osoba do podpisania, prosze dolaczyc kopie mail'u do
tego 
adresu : 
fsaviolo openlink.com.br 
> 
> 01 - Fernanda de Souza Saviolo - Rio de Janeiro - RJ
[wyciętych 236 nazwisk, w tym 12 polskich]
> 238 - 
> 239 - 
> 240 - 
> 241 - 
> 242 - 
> 243 - 
> 244 - 
> 245 - 
> 246 - 
> 247 - 
> 248 - 
> 249 - 
> 250 - 
> 251 - 
> 252 - 
> 253 - 
> 254 - 
> 255 - 
> 256 - 
> 257 - 
> 258 - 
> 259 - 
> 260 - 
> 261 - 
> 262 - 
> 263 - 
> 264 - 
> 265 - 
> 266 - 
> 267 - 
> 268 - 
> 269 - 
> 270 - 
> 271 - 
> 272 - 
> 273 - 
> 274 - 
> 275 - 
> 276 - 
> 277 - 
> 278 - 
> 279 - 
> 280 - 
> 281 - 
> 282 - 
> 283 - 
> 284 - 
> 285 - 
> 286 - 
> 287 - 
> 288 - 
> 289 - 
> 290 - 
> 291 - 
> 292 - 
> 293 - 
> 294 - 
> 295 - 
> 296 - 
> 297 - 
> 298 - 
> 299 - 
> 300 - 
> 301 - 
> 302 - 
> 303 - 
> 304 - 
> 305 - 
> 306 - 
> 307 - 
> 308 - 
> 309 - 
> 310 - 
> 311 - 
> 312 - 
> 313 - 
> 314 - 
> 315 - 
> 316 - 
> 317 - 
> 318 - 
> 319 - 
> 320 - 
> 321 - 
> 322 - 
> 323 - 
> 324 - 
> 325 - 
> 326 - 
> 327 - 
> 328 - 
> 329 - 
> 330 - 
> 331 - 
> 332 - 
> 333 - 
> 334 - 
> 335 - 
> 336 - 
> 337 - 
> 338 - 
> 339 - 
> 340 - 
> 341 - 
> 342 - 
> 343 - 
> 344 - 
> 345 - 
> 346 - 
> 347 - 
> 348 - 
> 349 - 
> 350 - 
> 351 - 
> 352 - 
> 353 - 
> 354 - 
> 355 - 
> 356 - 
> 357 - 
> 358 - 
> 359 - 
> 360 - 
> 361 - 
> 362 - 
> 363 - 
> 364 - 
> 365 - 
> 366 - 
> 367 - 
> 368 - 
> 369 - 
> 370 - 
> 371 - 
> 372 - 
> 373 - 
> 374 - 
> 375 - 
> 376 - 
> 377 - 
> 378 - 
> 379 - 
> 380 - 
> 381 - 
> 382 - 
> 383 - 
> 384 - 
> 385 - 
> 386 - 
> 387 - 
> 388 - 
> 389 - 
> 390 - 
> 391 - 
> 392 - 
> 393 - 
> 394 - 
> 395 - 
> 396 - 
> 397 - 
> 398 - 
> 399 - 
> 400 - 

komentarz

Jak podaje serwis Snopes.com, faktycznie w 2000 roku brano pod uwagę w Brazylii wprowadzenie nowego prawa, z powodu którego powierzchnia lasów mogłaby się zmniejszyć (ale nie o 50% - to jest nawet technicznie niewykonalne). W końcu te propozycje odrzucono w maju 2000, raczej nie z powodu powyższego listu-łańcuszka (który krążył jeszcze po Sieci jakiś czas).

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Wulgaryzmy są wygwiazdkowywane.

Więcej informacji na temat formatowania

design by Stainless Design