Podsłuchujemy internetowy głuchy telefon: listy łańcuszki, miejskie legendy, pogłoski, mistyfikacje, faktoidy, owcze pędy i koty w butelkach.

wolna Ukraina


metryczka
okres aktywności: 
listopad 2004
łowca: 
_Elmer
łowca: 
_Marta Rompała
łowca: 
_To Mi Meteor
zapytanie: 
"ukraina potrzebuje twojego wsparcia"
popularność
e-mail: 
4
USENET: 
0
WWW: 
0

Wybory prezydenckie na Ukrainie znalazły swoje łańcuszkowe odbicie:

wariant I

Ukraina potrzebuje Twojego wsparcia!
Już od jutra noś P O M A R A Ń C Z O W E cokolwiek (wstążeczkę w klapie,
szalik czy co tam chcesz) przy swoim stroju. Pomarańczowy to kolor
demokratycznej opozycji na Ukrainie, to kolor wolności! Zamanifestujmy
naszą solidarność z sąsiadami. Nie zostawiajmy Ukraińców samych!
Koniecznie P R Z E Ś L I J tego maila swoim znajomym. To bardzo ważne!
Pomarańczowa Polska, pomarańczowa Ukraina!
Wszystkie wiadomości aktualne na www.wolnaukraina.pl/

wariant II

 Witajcie,

Trzeba dzialac . Przesylamy Wam apel o wsparcie Ukraincow, ktorzy walcza
o prawde i prawo do decydowania o wlasnej
przyszlosci. Nasza akcje powinnsimy byli rozpoczac co najmniej dobe
wczesniej. Tym bardziej wlasnie teraz musimy laczyc sie
z naszymi sasiadami na Ukrainie, ktorzy przezywaja swoje wielkie i
dramatyczne dni. Prosimy poprzyj apel i nie czekaj
-przekaz ten apel dalej!

Tak jak setki ludzi, ktorzy codziennie krzycza w Polsce o naszej
wspolnej sprawie, tak i my pokazmy nasza solidarnosc z
demokratyczna Ukraina. Choc tyle mozemy, choc tyle powinnismy.


Prosimy nie uzywaj opcji "przekaz dalej/forward" lecz zaznacz ponizszy
tekst, skopiuj go do mowego maila i podpisz sie.
Wyslij go do jak najwiekszej liczby adresatow a kopie tego maila
koniecznie skieruj pod adresem:

ukraina2004@op.pl

Tekst apelu umieszczony jest pod adresem strony internetowej:

http://ukraina2004.prv.pl

Chcemy na niej umiescic wpisy wszystkich osob, ktore przyczynily sie do
tego apeluApel o wsparcie demokratycznych dążeń Narodu UkraińskiegoTeraz ważą się losy wolnej, demokratycznej, obywatelskiej Ukrainy.
Poprzez masowy udział w wyborach prezydenckich Naród
Ukraiński pokazał sobie i światu własną dojrzałość. Niestety, tamtejsze
władze, ignorując wolę większości społeczeństwa,
zdecydowały się dokonać zamachu na podstawowe prawa obywateli. W trakcie
kampanii wyborczej władze permanentnie łamały
wolność słowa, zastraszały i szantażowały obywateli, a ostatecznie
posunęły się do sfałszowania wyników wyborów
prezydenckich.My – Polacy, mający w pamięci własną dramatyczną przeszłość
uważamy za absolutnie konieczne zabranie głosu w sprawie
obecnych wydarzeń na Ukrainie. Czynimy to z mocnym przekonaniem, że
demokracja, o którą sami tak długo walczyliśmy
zobowiązuje nas do konkretnego działania w tym szczególnym momencie
europejskiej historii.Solidaryzujemy się szczególnie z ukraińskimi studentami, którzy podjęli
strajk walcząc o przyszłość swojego Narodu. Ich
reakcja, będąca świadectwem politycznej dojrzałości i troski o własne
państwo jest dla nas w pełni zrozumiała. Tak jak i
oni jesteśmy oburzeni licznymi fałszerstwami wyborczymi, jakich dokonały
władze ukraińskie. Oszustwa te potwierdzili
obserwatorzy delegowani m.in. przez Organizację Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie, Radę Europy i Unię Europejską.Wyrażamy dezaprobatę dla zachowania władz Rosji, które prowadzoną przez
siebie polityką nasilają ingerencje w wewnętrzne
sprawy Ukrainy. Nie znajdujemy zrozumienia dla faktu, że władze Rosji i
Białorusi, nie bacząc na bezdyskusyjne i rażące
nieprawidłowości w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich na Ukrainie,
zaakceptowały ich wyniki.Wzywamy polskie władze do wsparcia demokratycznych dążeń Narodu
Ukraińskiego i jednoczesnego wskazania tak obecnej
administracji państwowej, jak i opozycji na potrzebę pokojowego
rozwiązania zaistniałej sytuacji.Wzywamy polskie władze do zajęcia zdecydowanego i jednoznacznego
stanowiska wobec niedopuszczalnych fałszerstw wyborczych
dokonanych przez władze Ukrainy. Oczekujemy od naszego rządu, że nie
uzna wyników wyborów prezydenckich na Ukrainie i
wesprze Ukraińców domagających się od swoich władz poszanowania przezeń
standardów demokratycznego państwa prawa.Wzywamy naszych rodaków – a zwłaszcza studentów – wzywamy
wszystkich ludzi nieobojętnych wobec obecnych
wydarzeń na Ukrainie do okazania solidarności z bratnim Narodem
Ukraińskim w jego walce o prawdę i prawo do decydowania o
własnej przyszłości.Niebywałe zaangażowanie Narodu Ukraińskiego, które ujawniło się w
ostatnim czasie wzbudza nasz szczery podziw i szacunek.
Wierzymy, że dzięki tej bezcennej energii Ukraińcom dane będzie zbudować
w pełni niepodległe państwo i prawdziwie
obywatelskie społeczeństwo. Wierzymy, że już wkrótce Ukraińcy zajmą
należne im miejsce w rodzinie wolnych i demokratycznych
państw Europy – to nasza wspólna sprawa.23 listopada 2004


Petition about support for democratic aspirations of the Ukrainian
NationNow the fate of free, democratic, civic Ukraine decides. Through the
mass participation in the presidential elections,
Ukrainian Nation showed its own maturity to the world and to itself.
Regretfully, Ukrainian authorities, ignoring the will
of the society’s majority, decided to made an assault on the basic
public rights. During the election’s
campaign, authorities permanently were breaking freedom of speech,
intimidated and blackmailed own citizens, and finally
decided to forge the election’s results.We - Poles, having in memory our own dramatic past, think that
it’s an absolutely vital to speak aloud about present
Ukrainian events. We do it with strong belief, that democracy, for which
we our self fought so long, oblige us to take real
actions in this unique moment of the European history.We feel solidarity with the Ukrainian students, who start a protest, to
fight for the future of the own Nation. Their
reaction, which is the evidence of their political maturity and anxiety
about their own country, is fully understandable
for us. We’re also, as they’re, feeling indignant about many
election’s forgeries, made by Ukrainian
authorities. Those frauds were confirmed by the independent observers
 from such organizations as: Organization for Security
and Co-operation in Europe, Council of Europe, European Union.We Express disapproval abort reaction of Russian government, whose
Policy is a clear interference in the Ukrainian internal
affairs. We can’t approve the fact, how the Belarusian and Russian
authorities, disregarding doubtless and striking
frauds during presidential elections on the Ukraine, accepted their
results.We call the polish authorities to support democratic aspirations of the
Ukrainian Nation and to show, in the same time,
both the Ukrainian authorities and the opposition, need to find peaceful
solution for the present crisis.We call the polish authorities to take clear and firm stand toward
unacceptable election’s fraud, conducted by the
Ukrainian authorities. We expect from our government, not to accept
Ukrainian election results and to support those
Ukrainians, who demand a respect for the standards of the democratic
state of law, by their own authorities.We call our fellow citizens – especially students – we call
all people concerned abort present events on the
Ukraine, to show solidarity with the Ukrainian Nation, in its struggle
for the truth and right to decide about own future.Unprecedented engagement of the Ukrainian Nation, that was visible
recently, gained our true respect and admiration. We
believe that thanks to this invaluable energy, Ukrainians will be able
to build fully independent and truly civil society.
We believe that very soon, Ukrainians will took their due place in the
family of the free and democratic countries of the
Europe – that’s our common goal.

wariant III

- wyślij sms-a do znajomych :
"Manifestacja dot. wolnej Ukrainy (cd.) 24 XI o 18:00 pod Parlamentem.
Przekaz i przyjdz."


- masz Gadu Gadu lub inny komunikator? puść łańcuszek :
"Manifestacja dotycząca wolnej Ukrainy (cd.) 24 XI o 18:00 pod
Parlamentem. Przekaz i przyjdz."

Wolna Ukraina: http://republika.pl/moneys/

Wspieraj akcję Wolna Ukraina: http://republika.pl/moneys/

Wspieraj akcję Wolna Ukraina:
http://republika.pl/moneys/

To też tłumaczy dlaczego aż tyle bydła oplotło się ...

To też tłumaczy dlaczego aż tyle bydła oplotło się pomarańczowymi szmatami. Rozumiem wsparcie, ale nie pajacowanie.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Wulgaryzmy są wygwiazdkowywane.

Więcej informacji na temat formatowania

design by Stainless Design